Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje, że od dnia 23 września 2022 r. rozpoczną się pierwsze wypłaty dodatku węglowego.

Proces wypłat następować będzie sukcesywnie, zgodnie z kolejnością złożonych wniosków, bez zbędnej zwłoki.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa sprawy były załatwiane z należytą starannością, na możliwie wysokim poziomie obsługi – w zakresie od nas zależnym.

Chcemy podkreślić, że wpłynęło do 1480 wniosków.

Duża ilość wniosków będzie wymagała ponownej analizy w związku ze zmianami przepisów, które zostały uchwalone przez Parlament w ostatnim czasie, co może wydłużyć terminy zakończenia prowadzonych postępowań.

Prosimy o cierpliwość