Konkurs fotograficzny „Co Wołosi w Gorce przynieśli?” ogłoszony w tegoroczne wakacje, w ramach projektu „Kalendarzem pasterskim czas mierzony”, został rozstrzygnięty.

Tematem przewodnim konkursu fotograficznego były zwyczaje, tradycja i obrzędy pasterskie, przyniesione przez pasterzy – Wołochów, kultywowane przez mieszkańców Ochotnicy i Tylmanowej.

Spośród wszystkich uczestników konkursu, jury wyłoniło najlepsze fotografie. Nagrody rzeczowe trafią do Joanny Franasowicz, Adriany Jamińskiej oraz Magdaleny Jeleń. Serdecznie gratulujemy!

Jedno z nagrodzonych zdjęć zostało opublikowane w kalendarzu ściennym na 2023 rok.

Celem Konkursu było zaprezentowanie, za pośrednictwem zdjęć, tradycji pasterskich wywodzących się z kultury wołoskiej. Konkurs fotograficzny był także sposobem promowania pasterstwa, formą przypomnienia oraz przedstawienia zwyczajów, obrzędów i tradycji kultywowanych w Gminie Ochotnica Dolna, miejscu o bogatych korzeniach tożsamościowych, a także popularyzowanie wiedzy o historii i tradycji pasterskiej.

Konkurs zorganizowany został przez grupę nieformalną „Cogito” oraz Stowarzyszenie „Odkrywamy Gorce” – patrona projektu.

Karpacka inicjatywa lokalna finansowana ze środków Rządowego Programu Fundusz inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030 za pośrednictwem Stowarzyszenia „Pro Carpathia”.