Gmina Ochotnica Dolna, po raz kolejny, otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030 na zadanie „Zajęcia edukacyjne z robotyki”.

Wysokość dofinansowania to 15 300,00 zł.

Tak jak w ubiegłym roku, w ramach projektu odbędą się bezpłatne zajęcia z robotyki dla uczniów szkół z terenu Gminy Ochotnica Dolna – i polskich i romskich. Warsztaty zostaną przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych: grupa 6-8 lat oraz grupa 9-12 lat. Każda z grup będzie liczyć po 12 osób. W skład grup wejdą także Romowie.

Zajęcia odbywać się będą w wakacje w Wiejskich Ośrodkach Kultury w Tylmanowej, Ochotnicy Dolnej i Ochotnicy Górnej. Zapisy będą prowadzone w WOK-ach do dnia 23.06.2022 r.

WOK w Ochotnicy Górnej – tel. 510 752 374

WOK w Ochotnicy Dolnej – tel. 507 503 823

WOK w Tylmanowej – tel. 789 086 537 lub 510 752 374

Pierwsze zajęcia odbędą się w  poniedziałek tj. 27.06.2022 r.

Głównym celem realizacji projektu jest integracja przez zabawę oraz wspólne spędzanie czasu wolnego – zajęcia z robotyki staną się okazją do rozmów dzieci polskich i romskich, a tym samym do lepszego poznania się wzajemnie. Dla dzieci romskich będzie to także możliwość nauki języka polskiego.

Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030”.