To u nas wszystko się zaczęło! A jak to dokładnie było? Przeczytajcie…

Szlak Wołoski od prawie 700 lat łączy Karpaty, w których krajobrazie „zapisany” jest system osiedleńczy wsi, polan, hal wraz z zabudową, pozostawiony przez wołoskich pasterzy– zapomnianych „Ojców Europy”.

W drugiej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku, po śladach Wołochów, wyznaczono szlak turystyki kulturowej zwany Szlakiem Kultury Wołoskiej, spinający obecnie trzy województwa w Polsce: Śląskie, Małopolskie i Podkarpackie.

Część Szlaku Kultury Wołoskiej znajduje się także na obszarze jednej, wyjątkowej gminy – Gminy Ochotnica Dolna To właśnie tutaj, 15 lat temu, zrodziła się w ogóle koncepcja Szlaku Kultury Wołoskiej. Tu się wszystko zaczęło!

A było to tak….

W latach 2007 – 2008 koncepcja Szlaku Kultury Wołoskiej powstała w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej, przy wsparciu miejscowego oddziału Związku Podhalan oraz środowisk akademickich krakowskich uczelni, w szczególności Instytutu Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Po raz pierwszy koncepcję szlaku dla Gminy Ochotnica Dolna opracowano w ramach Projektu Leader+, prowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce – Pieniny.

W 2016 r. w Ochotnicy Górnej został wyznaczony w terenie 19- kilometrowy pilotażowy odcinek Szlaku Kultury Wołoskiej. W tymże roku Ochotnica obchodziła 600-lecie swej lokacji na prawie wołoskim

Odcinek pilotażowy w Ochotnicy Górnej, został rozwinięty do skali trzech wspomnianych wyżej województw w Polsce oraz terenu Słowacji i Ukrainy.

I tak to właśnie było! Takie są początki Szlaku Kultury Wołoskiej.

Projekt „Spotkajmy się na Szlaku Kultury Wołoskiej” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt jest realizowany razem z partnerem słowackim – Osturnią.