13 maja w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej odbyło się spotkanie obywateli Ukrainy z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu pod przewodnictwem Natalii Ligas Zastępcy Dyrektora ds. Rynku Pracy, Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej. Wizytę zorganizowała Maria Łojas – Jurkowska Sekretarz Gminy Ochotnica Dolna oraz Radna Powiatu Nowotarskiego.

Spotkanie otworzył Wójt Gminy Ochotnica Dolna. – Widzimy jak się rozwija sytuacja na Ukrainie, będziemy się starali zrobić wszystko, żebyście się czuli u nas dobrze i mogli również znaleźć zatrudnienie – podkreślał Tadeusz Królczyk.

Podczas zebrania obywatele Ukrainy otrzymali informacje na temat aktualnych ofert pracy, warunków zatrudnienia, metod poszukiwania pracy a także wsparcia oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu.