1 września 2021 r. na zaproszenie Wójta Gminy w Ochotnicy Dolnej gościła Pani Poseł Anna Paluch oraz samorządowcy z regionu, w tym m. in. Pan Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego i Pan Bogusław Waksmundzki Wicestarosta Powiatu Nowatorskiego Nowotarskiego wraz z Radnymi Powiatu na czele z Panem Janem Komorkiem Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu i Marią Łojas-Jurkowską Przewodniczącą Komisji Infrastruktury Powiatu Nowotarskiego. Przybył również Pan Grzegorz Niezgoda Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica wraz z radnymi, Pan Jan Smarduch Wójt Gminy Nowy Targ i nasi gminni radni na czele z Maciejem Mikołajczykiem Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica Dolna.
(Z przyczyn osobistych mimo potwierdzenia obecności nie mogli wziąć udziału w spotkaniu Pan Senator  Jan Hamerski i Pan  Jan Dyda Wójt Gminy Krościenko n.D.) Pełna listę obecnych gości podajemy poniżej.

Spotkanie było związane z prezentacją Pani Poseł Annie Paluch szczegółów wniosku dot. przebudowy dwóch dróg powiatowych w regionie złożonego przez Powiat Nowotarski do Programu Inwestycji Strategicznych.

Zarząd Powiatu Nowotarskiego złożył do Programu Inwestycji Strategicznych wniosek  pn.: Rozbudowa, modernizacja, likwidacja skutków powodzi na drogach nr1636K oraz 1637K stanowiących strategiczne ciągi komunikacyjne dla regionu Pienin”,

Podczas spotkania, które prowadził Tadeusz Królczyk samorządowcy przedstawili Pani Poseł Annie Paluch inwestycje, które mają być zrealizowane w ramach ww. wniosku zwracając się  jednocześnie do Pani Poseł o pomoc w uzyskaniu finansowania.

Wniosek obejmuje inwestycje w gminach Ochotnica Dolna, Szczawnica i Nowy Targ, a mowa m. in. o dokończeniu budowy chodników  z Krościenka n.D. do Szczawnicy, budowie dwóch odcinków chodników w Ochotnicy Dolnej i Górnej oraz o modernizacji drogi i budowie chodników na drodze powiatowej na terenie Gminy Nowy Targ.

Wójt Tadeusz Królczyk podkreślił, że Pani Anna Paluch jest bardzo skutecznym ambasadorem spraw mieszkańców, co nie raz udowodniła, a te inwestycje są konieczne, ponieważ ruch samochodowy wzrósł tak bardzo, że jest to wręcz szokiem dla mieszkańców naszej gminy.

Pani Poseł Anna Paluch po wysłuchaniu szczegółów wniosku podkreśliła, że realizacja tych inwestycji jest bardzo potrzebna dla mieszkańców ze względu na ich bezpieczeństwo i wiele argumentów przemawia za tym. Doceniła fakt, że wniosek Powiatu Nowotarskiego obejmuje trzy gminy i jest dowodem solidarnej współpracy samorządów z tego regionu.

Pani Poseł zwróciła uwagę, że inwestycje wymienione we wniosku wymagają dużych środków finansowych, dlatego uzyskanie finansowanie nie będzie łatwe, ale będzie zabiegać o możliwość realizacji tych inwestycji w możliwie jak najkrótszym czasie. Pani Poseł zapewniła również o wparciu Pana Senatora Jana Hamerskiego dla tej sprawy.

W dalszej części spotkania były omawiane kolejne pomyły, mające na celu łagodzenie skutków ogromnego wzrostu ruchu samochodowego w regionie, który jest nieprawdopodobnie uciążliwy dla mieszkańców i stwarza ryzyko wypadków.

Uczestnicy spotkania skupili się głównie na omówieniu proponowanych rozwiązań w ramach: Studium Lokalizacyjno – Funkcjonalno – Ruchowego  Rozwoju Układu Komunikacyjnego w obszarze Pienin” opracowanego  przez Pana Witolda Kozłowskiego Marszałka Województwa Małopolskiego.

PEŁNA LISTA GOŚCI:

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Anna Paluch Poseł na Sejm RP,
 • Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego,
 • Bogusław Waksmundzki Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego,
 • Rafał Jandura Członek Zarządy Powiatu Nowotarskiego,
 • Maria Łojas – Jurkowska Radna Rady Powiatu Nowotarskiego oraz Sekretarz Gminy Ochotnica Dolna,
 • Tomasz Hamerski Radny Rady Powiatu Nowotarskiego, Jan Komorek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego,
 • Grzegorz Niezgoda Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica,
 • Jan Smarduch Wójt Gminy Nowy Targ,
 • Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna,
 • Krzysztof Jurkowski Zastępca Wójta Gminy Ochotnica Dolna,
 • Maciej Mikołajczyk Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica Dolna,
 • Anna Gębala Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miasta i Gminy Szczawnica,
 • Stanisław Pojasek Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Szczawnica,
 • Stanisław Faltyn Przewodniczący Komisji Infrastruktury,
 • Bożena Kuziel Przewodnicząca Komisji Turystyki, Promocji i Rolnictwa, Budownictwa i Inwestycji,
 • Andrzej Runger Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ochotnica Dolna,
 • Barbara Udziela Przewodnicząca Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska Rady Gminy Ochotnica Dolna,
 • Halina Ziemianek Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Ochotnica Dolna,
 • Małgorzata Piątek Kierownik Zespołu ds. zarządzania Projektami,
 • Paweł Cetera Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji Kierownik Zespołu ds. Inwestycji.