Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” działające na terenie gmin: Czorsztyn, Krościenko n/D, Ochotnica Dolna, Szczawnica informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 10 stycznia 2023 do 23 stycznia 2023r. bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Lgd Gorce-Pieniny w Krościenku nad Dunajcem ul. Rynek 32, w godz. od 9.00 do 14.00