Wczoraj w Gminie Ochotnica Dolna odbyło się tyczenie geodezyjne oraz przekazanie placu budowy inwestycji pod nazwą ,,Remont (modernizacja) drogi gminnej 363919K w Ochotnicy Górnej Os. Majdówka – siegacz lewy w km 0+930 – 1+474″

Parce geodezyjne wykonywał Pan Stanisław Szlaga STAN- GEO.

W przekazaniu placu budowy uczestniczył wykonawca Krzysztof Kukulak wraz z pracownikami, geodeta Stanisław Szlaga, mieszkańcy osiedla oraz z ramienia Gminy Paweł Cetera Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji, Jakub Osman pracownik ds. infrastruktury drogowej, Iwona Kozielec pracownik ds. gospodarki przestrzennej oraz Marcin Hebda pracownik Gminy.

Wartość inwestycji: 418 200,00zł

Zadanie dofinansowano ze środków  z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych