W dniu dzisiejszym odbyło się tyczenie geodezyjne oraz przekazanie placu budowy inwestycji pod nazwą „Remont drogi gminnej 363920K (os. Młynne) w km od 0+022,00 do km 0+093,00 w miejscowości Ochotnica Dolna, powiat nowotarski”. 

Parce geodezyjne wykonywał Pan Stanisław Szlaga STAN- GEO.

W przekazaniu placu budowy uczestniczył wykonawca Ignacy Śledź INBUD, geodeta Stanisław Szlaga z ramienia Gminy Paweł Cetera Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji, Jakub Osman pracownik ds. infrastruktury drogowej, Iwona Kozielec pracownik ds. gospodarki przestrzennej, Marcin Hebda oraz mieszkańcy osiedla.

Wartość inwestycji: 80 897,10 zł

Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg