W dniu dzisiejszym nastąpiło tyczenie geodezyjne oraz przekazanie placu budowy  inwestycji pod nazwą  ” Remont drogi gminnej 363953K (os. Paluchy) w km od 0+050,00 do km 0+200,00 w miejscowości Tylmanowa, powiat nowotarski”.

Prace geodezyjne wykonywał Pan Stanisław Szlaga STAN-GEO.

W przekazaniu placu budowy uczestniczył przedstawiciel firmy Jaw-Trans(wykonawca) , geodeta Stanisław Szlaga, mieszkańcy osiedla, z ramienia Gminy Jakub Osman pracownik ds. infrastruktury drogowej, Iwona Kozielec pracownik ds. gospodarki przestrzennej oraz Marcin Hebda.

Wartość inwestycji: 152 335,50 zł

Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg