W dniach od 02 stycznia 2023 r.  do 05 stycznia 2023 r.  będą prowadzone prace związane z wykonywaniem robót ziemnych na drodze gminnej w os. Hardopadły w Tylmanowej na całej długości jezdni w związku z czym nastąpi CAŁKOWITE ZAMKNIĘCIE DROGI dla ruchu kołowego na odcinku 600 m.

Powyższe terminy mogą ulec zmianie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w czasie realizacji robót drogowych.