W dniach od 08 grudnia 2022  do 23 grudnia 2022 będą prowadzone prace związane z zadaniem Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 363916K Ochotnica Dolna – Wyżny Gronik – Wierch Młynne w miejscowości Ochotnica Dolna w km 1+030) w związku z czym moggą wystapić utrudnienia w ruchu.

Powyższe terminy mogą ulec zmianie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w czasie realizacji robót drogowych.