7 czerwca odbył się VI Gminny Konkurs Pięknego Czytania, w którym wzięli udział uczniowie wszystkich szkół z Gminy Ochotnica Dolna.

Komisja w składzie: Halina Ziemianek, Lucyna Czubernat, Iwona Faltyn, Renata Chryc, Monika Jagieła przesłuchała 33 uczestników. Ocenie podlegała: dykcja, interpretacja tekstu, płynność, intonacja, emocjonalne podejście do czytanego tekstu, uzdolnienia aktorskie.
Komisja wyłoniła laureatów :
Kategoria I – klasy I-III :
Mistrz czytania – Kinga Królczyk
II miejsce – Amelia Nowak
III miejsce – Anna Gołdyn
Kategoria II – klasy IV –VI :
Mistrz czytania – Dorota Mikołajczyk
II miejsce – Weronika Chryczyk
III miejsce – Filip Kiełbasa
Kategoria III – klasy VII – VIII :
Mistrz czytania – Karolina Luberda
II miejsce – Marzena Gaździak
III miejsce – Anna Jamińska.
Nagrody wręczył Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk.
Wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom dziękujemy za przybycie i serdecznie gratulujemy!
Konkurs został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja czytelnictwa. Projekt GBP pn. „Jak nie czytam, jak czytam!”