W dniu 9 czerwca  2023r. ( piątek ) Urząd Gminy będzie nieczynny – na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ) oraz art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1510, z późn. zm.).

W sprawach pilnych dotyczących zgonów USC dyżur będzie pełnić Elżbieta Polczyk – tel. 514 194 219.

 

Wójt Gminy

Tadeusz Królczyk