W ramach zadania „Spotkajmy się na szlaku Kultury Wołoskiej”, na które Gmina Ochotnica Dolna, w styczniu bieżącego roku, otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020, powstała wirtualna mapa Szlaku Kultury Wołoskiej.

Interaktywna mapa dostępna jest pod adresem www.szlakwoloski.ochotnica.pl. Przekierowanie do mapy jest także możliwe ze strony www.ochotnica.pl w zakładce turyści – turystyka – wirtualna mapa wołoska – https://www.ochotnica.pl/aktualnosci/#menu_turysci

Opracowana interaktywna mapa atrakcji wołoskich z terenu Gminy Ochotnica Dolna dostępna jest na wszystkich urządzeniach (wersja na PC, tablety i telefony).

Funkcjonalność interaktywnej mapy polega na tym, że po kliknięciu kursorem myszy (lub dotknięciu w przypadku smartfonów) wybranej atrakcji turystycznej pojawiają się dodatkowe informacje na jej temat. Jest to zredagowany tekst wraz z fotografiami w formie galerii dla wybranych 30 miejsc. Tekst jest dostępny także w formie nagrania audio, do którego głosu użyczyła Krystyna Czubówna.

Nad interaktywną mapą jest też dostępne schematyczne podręczne menu z możliwością wyboru poszczególnych atrakcji i podziałem na kategorie. Jeśli użytkownik użyje tego menu to mapa zostanie automatycznie wycentrowana na wybraną atrakcję.

Do mapy powstały materiały zdjęciowe w formie zdjęć tradycyjnych, zdjęć tradycyjnych z drona oraz panoram sferycznych z drona dla 30 najważniejszych miejsc wraz z 15 panoramami sferycznymi 360 stopni wykonanymi z poziomy aparatu, w które wkomponowane zostały zdjęcia archiwalne lub grafiki związane z tematyką projektu. Panoramy sferyczne połączone zostały w spacer wirtualny.

Zapraszamy do zwiedzania Ochotnicy i Tylmanowej za pośrednictwem wirtualnej mapy Szlaku Kultury Wołoskiej.

Projekt „Spotkajmy się na Szlaku Kultury Wołoskiej” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 dystrybuowanych przez Związek Euroregion Tatry.