INFORMACJA

 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę  w trybie bezprzetargowym, dotyczący:

– części działki ewid. nr. 2491/1 o pow. 0.0190 ha  położonej w obrębie Ochotnica Dolna.