Muzyka, śpiew i tematyka wołoska towarzyszyła wydarzeniu podsumowującemu projekt „Spotkajmy się na Szlaku Kultury Wołoskiej”. Projekt był  realizowany od początku roku przez Gminę Ochotnica Dolna, wspólnie ze słowacką Osturnią.

Spotkanie rozpoczęło się od regionalnego śpiewu i góralskiej muzyki w wykonaniu „Ochotnych”. Następnie wszystkich zebranych przywitał Krzysztof Dobrzyński – prowadzący wydarzenie. Głos zabrała także Małgorzata Piątek Kierownik zespołu ds. projektów, która opowiedziała zebranym o projekcie, jego elementach składowych i o przebiegu prac.

W wydarzeniu uczestniczyli autorzy dwóch nowo wydanych publikacji: Wojciech Mulet, Piotr Kłapyta oraz Jadwiga i Krzysztof Wielgusowie.

Autorzy zaprezentowali napisane przez siebie książki: „Hale i polany. Dziedzictwo zagrożone” oraz „Echa Wołoskie”. Pierwsza publikacja dotyczy polan w Gorcach, ich znaczenia, szybkiego zanikania i konieczności ich ratowania, druga zaś traktuje o zasobach naturalnych i kulturowych na Szlaku Kultury Wołoskiej.

Pokazane zostały także filmy przedstawiające zwyczaje pasterskie i dzień na bacówce, interaktywna mapa Szlaku Kultury Wołoskiej i mapa turystyczna (w bloku oraz składana) Szlaku Kultury Wołoskiej w Gminie Ochotnica Dolna. Nie zabrakło także regionalnego poczęstunku przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej.

               W spotkaniu uczestniczyła Maria Łojas – Jurkowska Sekretarz Gminy Ochotnica Dolna oraz Radna Rady Powiatu Nowotarskiego, Monika Groń Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej wraz z pracownikami, Jan Ligas Sołtys Sołectwa Tylmanowa oraz Józef Michałek Wojewoda Wołoski.

               Wszyscy uczestnicy otrzymali bezpłatne egzemplarze publikacji oraz map. O kolejnych spotkaniach z autorami i wydarzeniach promocyjnych będziemy informować na bieżąco.

Celem projektu było wykorzystanie potencjału polsko-słowackiego pogranicza ze szczególnym uwzględnieniem kultury pasterskiej. Poszerzy on ofertę kulturalną o nowe działania, umożliwi dalszy rozwój i zachowanie dziedzictwa związanego z kulturą wołoską.

Projekt „Spotkajmy się na Szlaku Kultury Wołoskiej” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt jest realizowany razem z partnerem słowackim – Osturnią.