Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w dniu 4 lutego 2023 r. podczas drugiej części I Kongresu Młodych Gminy Ochotnica Dolna odbędą się wybory Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna.

Wybory odbędą się w Wiejskich Ośrodkach Kultury w godzinach:

Wiejski Ośrodek Kultury Tylmanowa – 09:00 – 12:00

Wiejski Ośrodek Kultury Ochotnica Dolna – 12:30 – 15:30

Wiejski Ośrodek Kultury Ochotnica Górna – 16:00 – 19:00

Zgłoszenia kandydatów na Radnego można zgłaszać w budynku Gminy Ochotnica Dolna (p. 015 Sekretariat | Dziennik Podawczy) do dnia 31 stycznia 2023 r.

Kandydować i głosować mogą osoby w wieku od 13 do 21 roku życia.

Druki zgłoszeń kandydatów na Radnego Młodzieżowej Rady Gminy są dostępne są na stronie:

 

Podczas drugiej części I Kongresu Młodych przewidziano warsztaty tematyczne, które poprowadzą:

  • dr Przemysław Kowalski NUNATAK Studio architektury krajobrazu
  • Aneta Wolańska – Kierownik WOK-ów Tylmanowa, Ochotnica Górna
  • Halina Jagieła – p.o. Kierownik WOK Ochotnica Dolna
  • Monika Groń – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
  • Agata Szlachetka – Kierownik zespołu ds. Promocji, Rozwoju turystyki i Przedsiębiorczości
  • Michał Busek – Artysta Wokalny, Animator Kultury