W Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej, w Ochotnicy Dolnej i w Ochotnicy Górnej odbyła się wystawa „Ochotnica i Tylmanowa. Miejsca Pamięci”.

Przygotowana ekspozycja prezentowała ważne historyczne miejsca we wszystkich trzech miejscowościach.  Prezentacja składała się ze zdjęć archiwalnych, ale także współczesnych. Opisy, które znalazły się na tablicach zostały zaczerpnięte z publikacji „Ochotnica i Tylmanowa. Miejsca Pamięci” Dawida Golika i Wojciecha Muleta. Na tytułowej planszy zamieszczony został wiersz lokalnej poetki Stanisławy Gołdyn pt. „Hołd partyzantom”. Celem wystawy było upowszechnianie wiedzy o miejscach pamięci i ofiarach walk o wolność.

Wystawa „Ochotnica i Tylmanowa. Miejsca Pamięci” prezentowana w lutym i w marcu 2021 roku w Wiejskich Ośrodkach Kultury została opracowana przez Gminę Ochotnica Dolna dzięki pozyskanym środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.