W Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej, w Ochotnicy Dolnej i w Ochotnicy Górnej odbyła się wystawa „Ocalić od zapomnienia”.

Ekspozycja „Ocalić od zapomnienia” poświęcona została grobom i mogiłom ofiar działań wojennych na terenie Ochotnicy i Tylmanowej. Dzięki zebranym fotografiom i informacjom umieszczonym na tablicach można się było dowiedzieć jak burzliwe i krwawe były dzieje Gminy Ochotnica Dolna, które pozostawiły po sobie dziesiątki mogił wojennych na cmentarzach, polanach i w górach.

Wystawa, która składała się ze zdjęć archiwalnych i współczesnych, wzbogacona została rysunkami autorstwa Macieja Kuchty przedstawiającymi aktualne mogiły znajdujące się na cmentarzach parafialnych. Treść widniejąca na poszczególnych tablicach została zaczerpnięta z publikacji „Ocalić od zapomnienia” Dawida Golika. Autorem wierszy, które znalazły się na planszach jest lokalna poetka Stanisława Gołdyn.

Wystawa „Ochotnica i Tylmanowa. Miejsca Pamięci” prezentowana w lutym i w marcu 2021 roku w Wiejskich Ośrodkach Kultury została przygotowana przez gminę Ochotnica Dolna dzięki pozyskanym środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.