W ubiegłą środę 1 maja odbyło się XI Spotkanie Artystów i Twórców Ludowych na Szlaku Łuku Karpat na Studzionkach w Ochotnicy Górnej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą o godzinie 12:00 pod przewodnictwem księdza proboszcza Stanisława Kowalika. Po uroczystej mszy świętej wszyscy zebrani zebrali się obok skansenu, gdzie artystyczna atmosfera unosiła się w powietrzu. Zgromadziło się wielu utalentowanych artystów i twórców ludowych, którzy przygotowali swoje stoiska, by podzielić się swoją wyjątkową twórczością. Każdy z nich przyniósł ze sobą nie tylko swoje dzieła, ale także pasję i zaangażowanie, które przejawiało się w każdym detalu ich pracy.

Całemu wydarzeniu towarzyszyła radosna góralska muzyka, przygotowana przez nasz zespół regionalny Ochotni i Mali Ochotni, oraz kapelę Kościelnioki, Leśne Smycki oraz Muzykę Pienin. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej przygotowały niezwykle przepyszny poczęstunek, który był prawdziwą ucztą dla zmysłów i podniebienia wszystkich uczestników wydarzenia. Od tradycyjnych potraw po wykwitnę przekąski.

To wydarzenie  nie tylko promowało lokalnych artystów i ich prace, ale także stworzyło przestrzeń do wymiany doświadczeń i inspiracji miedzy twórcami. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję nie tylko podziwiać sztukę, ale także poznać historię wyrobów.

Bardzo dziękujemy Kierownikowi Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej oraz pracownikom za przygotowanie kolejny raz tej wspaniałej uroczystości. Dziękujemy również Wojciechowi i Natalii Muletom za udostępnienie kaplicy na Mszę Świętą i Skansenu do zwiedzania.