W dniach od 16 stycznia 2023 r.  do 28 stycznia 2023 r.  będą prowadzone prace związane z wykonywaniem kanalizacji deszczowwej w ciągu drogi gminnej w os. Hardopadły w Tylmanowej w km 0+000 – 0+350  w związku z czym nastąpi CAŁKOWITE ZAMKNIĘCIE DROGI dla ruchu kołowego.

Powyższe terminy mogą ulec zmianie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w czasie realizacji robót drogowych.