Ostatnie w tym roku zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochotnicy Górnej. Spotkanie to stanowiło ważne wydarzenie dla całej społeczności lokalnej, podczas którego druhowie mieli okazję podsumować miniony rok oraz omówić plan działalności na nadchodzący 2024 rok.Podczas spotkania Druhowie oraz wszyscy zebrani goście uczcili minutą ciszy zmarłego Druha i przyjaciela Rafała Kuzla.

Atmosfera spotkania była nacechowana zarówno refleksją nad osiągnięciami z poprzedniego roku, jak i optymizmem wobec przyszłych wyzwań. Podczas zebrania druhowie przedstawili szczegółowe sprawozdanie z działań prowadzonych przez OSP w ciągu roku 2023. Omówili przebieg akcji ratowniczych, szkoleń, udział w zawodach sportowych oraz działalność społeczną. Po dokonaniu analizy minionego roku, druhowie przystąpili do omówienia planów na 2024 rok.

Podczas spotkania Tadeusz Królczyk wójt Gminy poinformował po raz kolejny Druhów o tym, że otrzymaliśmy dofinansowanie z programu Interreg i jeszcze w tym roku do bardzo ciężkiego terenu jednostka w Ochotnicy Górnej otrzyma nowy specjalistyczny pojazd ATV 4×4 z przyczepą i zabudową leśną. Do tego 10 radiostacji nasobnych. Poinformował również o złożonym wniosku Interreg na 38 kompletów ubrania specjalistycznego 3-częściowego: buty, hełmy, rękawice.

„Druhny i Druhowie, bardzo dziękuję Wam za Waszą służbę i zaangażowanie w niesienie pomocy, ratowanie życia, zdrowia i dobytku mieszkańców. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i determinacji mamy bardzo silne, sprawne i dobrze wyposażone jednostki OSP, dlatego możemy się czuć bezpieczni. Wam i Waszym rodzinom życzę wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i w pracy. Życzę bezpiecznych akcji, żebyście po nich cali i zdrowi wracali do swoich domów. Wszystkich serdecznie pozdrawiam”. – powiedział Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna.