Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak wręczyła nagrody laureatom Konkursu „Młody felietonista”. W kategorii klas VII szkół podstawowych I miejsce zajął Piotr Kiełbasa, II Barbara Hanula a III miejsce Patrycja Polaczyk – uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej.

W dniu 2 marca 2022 r. w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Nowym Targu laureaci odebrali wyróżnienia. Nagrody wręczyła osobiście uczniom Małopolska Kurator Oświaty, podkreślając jak bardzo ją cieszy, że młodzież potrafi i chce tak pięknie i mądrze mówić o Polsce, jej historii i swojej odpowiedzialności za Ojczyznę.

Uczniów do konkursu w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej przygotowała Pani Kunegunda Cebula.

Przypominamy. Konkurs „Młody felietonista” ogłoszony po raz drugi, miał na celu uczczenie Narodowego Święta Niepodległości poprzez uświadomienie i zrozumienie znaczenia pojęcia wolności i jego wpływu na istnienie niepodległego państwa, a także kształtowanie zarówno umiejętności argumentowania swojego stanowiska, jak i kształtowania postaw obywatelskich w poczuciu odpowiedzialności za Ojczyznę.

Uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych zmierzyli się z pozornie prostymi pytaniami, które stały się tematami prac konkursowych:

  • Jestem Polakiem – co to dla mnie znaczy?
  • Jak rozumiem jako obywatel Polski, słowa św. Jana Pawła II: „Wolność nie jest dana raz na zawsze, trzeba ją stale zdobywać na nowo”?
  • Który z Ojców Niepodległości Polski jest moim autorytetem i dlaczego?