W ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze. Jest to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na: wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Dofinansowanie: 

Dla kogo?

– osoba fizyczna

– właściciel/współwłaściciel jednorodzinnego budynku/lokalu mieszkalnego

Na co?

 • wymiana, zakup i montaż źródła ciepła
 • instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna
 • ocieplenie przegród budowlanych
 • stolarka okienna i drzwiowa
 • dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa)

Maksymalny poziom dotacji dla całego przedsięwzięcia uzależniony jest od 3 czynników:

 • Rodzaju beneficjenta: czy jest on uprawniony do podstawowego poziomu przedsięwzięcia czy do podwyższonego poziomu przedsięwzięcia .
 • Od rodzaju przedsięwzięcia
 • Od poniesionych kosztów na realizację.

Zasady przyznawania dotacji:

 • Beneficjent może być uprawniony do podstawowego poziomu dofinansowania gdzie:
 • dochód roczny Wnioskodawcy nie może przekraczać 100 000 zł (tu brany jest pod uwagę tylko dochód Wnioskodawcy) a jego wyznacznikiem jest podstawa opodatkowania z ostatniego zeznania podatkowego.
 • Beneficjent może być uprawniony do podwyższonego poziomu dofinansowania gdzie średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
 • w gospodarstwie wieloosobowym – netto 1564 zł/os
 • w gospodarstwie jednoosobowym – netto 2189 zł/os

Dochód należy udowodnić za pomocą zaświadczenia wydanego przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej zgodnie z art. 411 ust.10g – Prawo Ochronny Środowiska.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany z zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w zaświadczeniu Rady Ministrów obowiązujących w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe warunki przystąpienia do programu znajdą Państwo w dokumentacji, która znajduje się na stronie: https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacja

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ochotnica  Dolna pod numerem  telefonu: +48 18 262 09 19.