Przewodniczący Rady Gminy Maciej Mikołajczyk przyjmuje we wszystkich sprawach w tym w sprawach skarg i wniosków:

w każdy piątek tygodnia

w godz. 12.00 – 16.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej,

pokój nr 011

tel. 18 26 209 39, kom. 697 575 190

Poza wyznaczonymi godzinami przyjęć można umawiać się telefonicznie z Przewodniczącym Rady Gminy Ochotnica Dolna.

Skargi i wnioski wpływające do Rady Gminy Ochotnica Dolna podlegają zewidencjonowaniu przez pracownika ds. obsługi Rady Gminy.

Rejestr skarg i wniosków znajduje się w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej, pokój nr 011.