Jeśli jesteś świadkiem działań naruszających przepisy z zakresu ochrony środowiska, takich jak:

– podejrzenie spalania odpadów,
– stosowanie niedozwolonego paliwa,
– używanie urządzeń niezgodnych z wymaganiami uchwały antysmogowej,
– składowanie niebezpiecznych odpadów,
– nielegalne wysypiska śmieci,
– wypuszczanie ścieków do środowiska (np. do rzeki, rowu, pola)

zgłoś to za pomocą aplikacji Ekointerwencja. Zgłoszenie zostanie automatycznie skierowane do właściwego organu kontroli. Za pomocą aplikacji Ekointerwencja możesz zgłosić niepokojące Cię zdarzenia mające wpływ na Twoje otoczenie, w szczególności gdy związane są z naruszeniem przepisów ochrony środowiska.