Miło nam poinformować, że Gmina Ochotnica Dolna, po raz kolejny, otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030, na realizację zadania pn. „EKOja + EKOty = EKOmy”.

Podobnie jak w ubiegłym roku, w ramach projektu, odbędą się warsztaty ekologiczne dla dzieci polskich i romskich z zakresu recyklingu, zasad segregacji odpadów, wysokiej emisji Co2, dużej ilości produkowanych śmieci, ale także sensoplastyki, konstruowania, nadawania drugiego życia rzeczom, które trafiają do kosza. Zostanie również nagrany teledysk ekologiczny z udziałem Polaków i Romów, promujący postawy eko. Następnie odbędzie się jesienne sprzątanie Ochotnicy i Tylmanowej, które zakończy się integracyjnym piknikiem, w którym będą uczestniczyć obie społeczności.

Zorganizowanie warsztatów ekologicznych, akcji sprzątania świata, ekopikniku oraz nagranie teledysku ma na celu przede wszystkim uświadomienie wszystkim, że czystość ma diametralne znaczenie i bezpośredni wpływ na zdrowie i komfort życia. Działania mają także na celu uczyć – poprzez zabawę – oraz integrować dzieci polskie i romskie poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego i tym samym lepsze poznawanie siebie nawzajem.

Wysokość dofinansowania wynosi 29 000 zł.

Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030”.