Fundacja Wolna Republika Ochotnicka została powołana 6 lipca 2016 r w Ochotnicy Górnej.

Głównym celem Fundacji jest odkrywanie, kultywowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Polski ze szczególnym uwzględnieniem wiosek tworzących gminę Ochotnica Dolna w tym Ochotnicy Górnej, Ochotnicy Dolnej i Tylmanowej.  Badanie, odkrywanie i propagowanie historii powstania i funkcjonowania podczas II wojny światowej republiki partyzanckiej zwanej wolną Republiką Ochotnicką a także badanie i upamiętnianie II wojny światowej w szczególności „Krwawej Wigilii” – pacyfikacji wsi Ochotnica Dolna, akcji likwidacji społeczności żydowskiej oraz poległych partyzantów.

Fundacja prowadzi też działalność edukacyjną w zakresie historii, kultury Polskiej oraz mniejszości narodowych w Polsce i ich wkładu w budowanie Polskiej kultury i państwowości. Działania na rzecz porozumienia między narodami, kulturami, grupami etnicznymi oraz religiami.  Podejmuje również działania mających na celu ochronę materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski a w szczególności społeczności lokalnej gminy Ochotnica Dolna w tym m.in.: badanie, zachowywanie i kultywowanie lokalnych dialektów tzw. gwar, dbałość o przestrzeń publiczną i promowanie rozwiązań architektonicznych bazujących na wzorach tradycyjnej lokalnej zabudowy.

W statucie Fundacji ujęte zostało:

  1. podejmowanie działania na rzecz zapobiegania wszelkim przejawom ksenofobii, rasizmu, szowinizmu, faszyzmu oraz wszelkim postaciom totalitaryzmu i dyskryminacji na jakimkolwiek tle,
  2.  przygotowanie i prowadzenie projektów edukacyjnych, badawczych z zakresu rozwoju demokracji, historii i kultury Polskiej oraz europejskiej,
  3.  aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie budowania samorządności oraz wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i narodowej w Europie i na całym świecie
  4. działalność na rzecz edukacji, aktywizacji zawodowej i integracji społeczności romskiej.Promowanie dobrego wizerunku Polski za granicą i zapobieganie wszelkim przejawom antypolonizmu.
Działalność:
  • 15 sierpień  2016 roku – I Festiwal Wolna Republika Ochotnicka
  • 3 czerwca 2017 roku – Warsztaty z nagrywania wywiadów video ze świadkami historii
  • 12 sierpnia 2017 r. – II Festiwal Wolna Republika Ochotnicka
  • 23 marca 2019 roku – promocja książki „Dawna Kuchnia Górali Gorczańskich”
  • 18 sierpnia 2019 roku – Festiwal czterech kultur
  • 26 listopada 2019 roku Festiwal Wolna Republika Ochotnicka

Fundacja Wolna Republika Ochotnicka

Adres

Osiedle Jamne 166
34-453 Miejscowość Ochotnica Górna

Telefon, fax

Web