Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na realizację zadania „Odbudowa drogi gminnej Tylmanowa – Polanki nr 363974 w miejscowości Tylmanowa w km 0+340 – 0+430”  na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości: 49 016,00 zł

Dofinansowanie: 49 016,00 zł

Całkowity koszt inwestycji wynosi: 98 127,43 zł

Zadanie polega na wykonaniu nowej warstwy asfaltu wraz z pracami towarzyszącymi.