Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej koncentruje się na:

 • gromadzeniu, opracowaniu, przechowywaniu i udostępnianiu zbiorów bibliotecznych (bogate zbiory literatury pięknej polskiej i zagranicznej, literatura regionalna, księgozbiór popularnonaukowy),
 • wypożyczaniu na zewnątrz i udostępnianiu na miejscu zbiorów bibliotecznych oraz udzielaniu informacji,
 • upowszechnianiu literatury pięknej i czytelnictwa (prowadzenie stałych form działalności kulturalnej związanych z popularyzacją książki i wiedzy: spotkania autorskie z pisarzami adresowane do dzieci i młodzieży, lekcje biblioteczne, konkursy pięknego czytania, dyskusje nad książką, zajęcia plastyczne, wystawki rocznicowe
  i tematyczne),
 • rozwijaniu działalności informacyjno – dokumentacyjnej środowiska lokalnego (gromadzenie informacji dotyczących Gminy Ochotnica Dolna, wydarzeń historycznych i życia społecznego mieszkańców),
 • prowadzeniu nowych form działalności wynikających z rozwoju elektroniki i potrzeby dostępu społeczeństwa do wiedzy i informacji, poprzez wyposażenie bibliotek
  w sprzęt komputerowy dla użytkowników z bezpłatnym dostępem do Internetu,
 • komputeryzacji księgozbiorów – tworzenie elektronicznej bazy katalogowej w programie SOWA,
 • stałej współpracy z instytucjami i placówkami oświatowo – kulturalnymi na terenie gminy.

 

 

Kierownik

Monika Groń

Dane kontaktowe

Adres

os. Dłubacze 173 B
34-452 Ochotnica Dolna