20 kwietnia dzień sprzątania naszej gminy przez szkoły.