Serdecznie zapraszamy do udziału w II Międzynarodowym Kongresie Kultury Włoskiej, który odbędzie się 15 września 2022 r. w Ochotnicy Dolnej

Podczas Kongresu prelegenci przedstawią ideę Szlaku Kultury Wołoskiej, która odzwierciedla wspólnotę górali łuku Karpat, zapisaną niegdyś w krajobrazie poprzez system osiedleńczy wsi, polany i hale wraz z zabudową. Swoje wystąpienia będą mieć m. in. prof. dr hab. Ilona Czamańska z Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Agnieszka Pieniążek ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” oraz Agata Mucha Koordynator ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Pracowania Terenowa w Katowicach.

Zostaną także zaprezentowane dobre praktyki w Gminie Ochotnica Dolna, które promują i rozwijają Szlak Kultury Wołoskiej. Odbędzie się m. in. kolejna promocja publikacji „Hale i polany. Dziedzictwo zagrożone” oraz „Wołoskie echa w Ochotnicy i Tylmanowej”. Uczestnicy otrzymają bezpłatne egzemplarze książek.

Popołudniem, w Ochotnicy Górnej na skwerku, odbędzie się zbór wołoski, a wieczorem, na godz. 20.00 zapraszamy do Restauracji OCH na wyjątkowe muzyczne wydarzenie –  koncert zespołu Vołosi.

Uwaga! Uczestnictwo w Kongresie wymaga zgłoszenia.

Zgłoszenia na Kongres przyjmowane będą do dn. 7 września za pośrednictwem formularza karty zgłoszenia. Formularz dostępny jest poniżej w załączniku. Należy uzupełnić go czytelnie, a następnie przesłać na adres mailowy: szlakwoloski@ochotnica.pl. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o uczestnictwie w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wydarzenie organizowane jest w ramach zadania „Tu się wszystko zaczęło – kongresowe rozmowy” realizowanego przez Stowarzyszenie „Odkrywamy Gorce”.

Szczegółowy program Kongresu znajduje się na plakacie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.