18 września zapraszamy serdecznie mieszkańców, gości oraz turystów na Gorc, do wspólnego uczestnictwa w wyjątkowym wydarzeniu – nadaniu wieży widokowej imienia Dawida Wołocha – zasadźcy Ochotnicy.

Wydarzenie rozpocznie się mszą św. na Halach Gorcowskich o godz. 14.00, po której,  przy wieży widokowej, zostanie odsłonięta tablica poświęcona Dawidowi Wołochowi. Następnie na Polanach Jagiełowskich, pod Gorcem, odbędą się wspólne posiady przy góralskiej muzyce. Nie zabraknie także regionalnego poczęstunku. Zapraszamy!

Nadanie wieży widokowej imienia Dawida Wołocha organizowane jest przez Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej w ramach zadania pn. „Spotkajmy się na szlaku Kultury Wołoskiej” dofinansowanego z programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2022.

Dawid Wołoch żył na przełomie XIV i XV w. W 1416 r. otrzymał od króla Władysława Jagieły  przywilej lokacyjny na założenie wsi Ochotnica oraz dziedziczne sołectwo w tej wsi, wolne od jakichkolwiek ciężarów poddańczych. Powstanie wszystkich najstarszych obszarów wypasowych w Ochotnicy , w tym m., in. hal w rejonie Gorca, Przysłopów oraz Kiczory, można łączyć z działalnością Dawida i pierwszej grupy pasterzy wołoskich, którzy przybyli na tereny dzisiejszej ochotnicy na początku XV w.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2022.