22 kwietnia dzień sprzątania brzegów rzek i potoków przez mieszkańców, organizacje pozarządowe, wolontariuszy.