Jest takie miejsce w Tylmanowej przy zielonym szlaku na Lubań, które licznie odwiedzają miejscowi oraz turyści. Kalwaria Tylmanowska czyli droga krzyżowa na wzgórzu Basta (540 m n.p.m.), przyciąga widokami i nastraja do refleksji.

Kalwaria powstała z inicjatywy księdza Józefa Dominika, proboszcza z Tylmanowej. Przy pierwszej stacji drogi krzyżowej – modlitwie w Ogrójcu – znajduje się tabliczka ze znakiem krzyża i figury Chrystusa oraz śpiących apostołów. Dalej w górę prowadzą małe stacyjki. Na polance, gdzie postawiony został 15 metrowy krzyż umieszczono m.in.: figurę papieża Jana Pawła II, górnika i policjanta. Kalwaria kończy się nietypowo, bo przy 16 stacji – kapliczce Matki Bożej.

Osoby, które po raz pierwszy odwiedzają to miejsce zwracają uwagę na liczne akcenty patriotyczne. Jest tu umieszczony apel o zgodę narodową, męstwo i odwagę, a przy 15 stacji prośba o odrodzenie oraz zmartwychwstanie Polski. Kalwaria Tylmanowska powstała podczas stanu wojennego. Wiele nocy ks. Józef Dominik razem z parafianami spędził, przygotowując kolejne stacje drogi krzyżowej. Miejsce to zostało poświęcone 20 września 1982 roku przez ks. bp. Piotra Bednarczyka.

Kalwaria rozpoczyna się przy wymurowanej z kamienia kapliczce stojącej u stóp wzgórza przy drodze wojewódzkiej nr 969 w Tylmanowej Rzece. W nocy lokalizację tego miejsca dodatkowo podkreśla podświetlany krzyż.