Klubu LZS KS GORC Ochotnica powstał w 1999 roku z inicjatywy grupy miejscowej młodzieży. Inicjatywą tejże grupy było również wybudowanie pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, co udało się zrealizować w ciągu kolejnego roku przy wydatnej pomocy ze strony Urzędu Gminy Ochotnica Dolna, sołtysów i radnych.

Budowa obiektu była prowadzona w większości systemem gospodarczym i w tak zwanym „czynie społecznym”, przy dużym udziale miejscowej młodzieży – członków klubu sportowego i ich rodzin. Treningi z młodzieżą i pierwsze rozgrywki odbywały się od początku 2000 roku – na boiskach w sąsiednich miejscowościach – w Łącku i w Tylmanowej.  Od jesieni 2001 roku piłkarze mogli korzystać ze swojego nowo powstałego obiektu w Ochotnicy Dolnej. W roku 2009 przystąpiono do modernizacji boiska sportowego dzięki dofinansowaniu, jakie Gmina Ochotnica Dolna uzyskała z programu „ORLIK PLUS”. W ramach przeprowadzonej modernizacji wykonano ogrodzenie boiska, zamontowano trybuny dla widzów, utwardzono kostką brukową teren parkingu przy obiekcie i wyremontowano trawiastą nawierzchnię boiska.

Na rok 2011 przypadł gruntowny remont pomieszczeń szatni dla zawodników mieszczących się w piwnicach budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej –zrealizowany  również dzięki środkom pozyskanym przez Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej, przy udziale środków działającego na tym obszarze Stowarzyszenia GORCE-PIENINY z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. W latach 2012 i 2013 realizowano projekt z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu dofinansowany z dotacji udzielonej przez Gminę Ochotnica Dolna. W 2013 r. wykonano nawodnienie boiska sportowego przy pomocy Gminy Ochotnica Dolna ze środków pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (poprzez LGD Gorce-Pieniny).

W roku 2014 powódź uszkodziła boisko sportowe wraz z ogrodzeniem. Boisko nie nadawało się do organizacji rozgrywek ze względów bezpieczeństwa. Członkowie Klubu w ramach prac społecznych zabezpieczyli wyrwę od strony rzeki co pozwoliło na dokończenie sezonu rozgrywkowego. Późną jesienią dzięki pomocy władz gminy wyrwa w korpusie została zlikwidowana. Odbudowano także ogrodzenie i korpus boiska – ze środków sołeckich (przeznaczonych na ten cel na zebraniu wiejskim). Z kolei w latach 2015-2016 przy współpracy Gminy Ochotnica Dolna i sołectwa Ochotnica Dolna na stadionie zostało wykonane zadaszenie 2 trybun, pozwalające licznym kibicom, w komfortowych warunkach, uczestniczyć w rozgrywanych przez Klub zawodach.

Dzięki projektowi realizowanemu przy współpracy z Gminą Ochotnica Dolna w roku 2018  wykonano oświetlenie obiektu (8 masztów oświetleniowych) i 2 wiaty stadionowe – zadaszenia dla zawodników. Powyższe możliwe było dzięki programowi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Klub działa w formie prawnej Stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS. Pierwszym Prezesem Zarządu Klubu był Bogdan Chlipała, następnie Józef Olchowa i Andrzej Sikora.

Obecny skład Zarządu:

– Prezes Zarządu: Krzysztof Ligęza,

– Wiceprezes Zarządu:  Mateusz Polak

– Skarbnik: Sławomir Nowogórski

– Sekretarz: Zbigniew Chlebek

– Członek Zarządu: Mariusz Chrobak

– Członek Zarządu: Szczepan Młynarczyk

KS Gorc posiada szeroki wachlarz osób zaangażowanych w jego działalność, a są to działacze, trenerzy, sędziowie, zawodnicy oraz wolontariusze i rodzice. Zarząd Klubu od wielu lat współpracuje z Gminą Ochotnica Dolna oraz innymi instytucjami w celu pozyskania i rozliczenia dotacji, współfinansowania działań, wspólnych realizacji imprez czy szkolenia dzieci i młodzieży.

LZS KS Gorc Ochotnica jest klubem wielosekcyjnym. Najważniejszą jednakże sekcją w klubie jest sekcja piłki nożnej. W tej dyscyplinie klub reprezentują:

drużyna seniorów zgłoszona do rozgrywek organizowanych przez PPPN w Nowym Targu (klasa B),

drużyna trampkarzy starszych (roczniki 2007 – 2009) zgłoszona do rozgrywek organizowanych przez PPPN w Nowym Targu (2 liga),

drużyna old boy`s regularnie uczestnicząca w rozgrywkach turniejowych na terenie powiatów nowotarskiego, limanowskiego i nowosądeckiego

drużyny dziecięce z roczników: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 – uczestniczące w rozgrywkach turniejowych na terenie powiatu nowotarskiego.

Łącznie Klub skupia około 200 członków (w tym około 120 osób czynnie trenujących), głównie dzieci i młodzież, której szkolenie i wszechstronny rozwój jest głównym celem działania klubu.

Wzorując się na profesjonalnych klubach ekstraklasowych założyliśmy Akademię Piłkarską Gorca, która od momentu powstania w 2017 r. rozwija się w bardzo szybkim tempie. Na dzień dzisiejszy uczęszcza do niej ponad 80 dzieciaków i młodzieży, którzy rozpoczynają swą przygodę z piłką nożną pod okiem wykwalifikowanej i profesjonalnej kadry oraz trenuje na bezpiecznych i nowoczesnych obiektach. Akademia Piłkarska KS Gorca mimo krótkiego czasu funkcjonowania osiągnęła już znaczne sukcesy na niwie sportowej jak również organizacyjnej.

Zawodnicy i członkowie Klubu to głównie mieszkańcy Gminy Ochotnica Dolna z sołectw: Ochotnica Dolna, Młynne, Ochotnica Górna i Tylmanowa, ale również z miejscowości i gmin ościennych czyli: Krościenko nad Dunajcem i Kamienica.

W 2017 roku LZS Gorc Ochotnica podpisał jako pierwszy w regionie umowę partnerską z ekstraklasowym klubem piłkarskim Sandecja Nowy Sącz (obecnie I liga piłkarska). Założeniem współpracy było i jest wypracowanie jednolitego systemu szkolenia, monitorowanie postępów najzdolniejszych wychowanków klubu i uproszczonego ich transferowania, swobodnego przepływu kadry trenerskiej oraz wzajemna promocja klubów.

Nawiązano również otwarte stosunki z polonijnym klubem FC Polska Wiedeń. Nasi piłkarze mieli okazję dwukrotnie gościć w stolicy Austrii, rywalizując w duchu sportowym z Wiedeńczykami. Zawodnicy i sympatycy FC Polska Wiedeń zrewanżowali się również dwoma wizytami w Ochotnicy Dolnej. W roku 2020 zawiązano współpracę z drużyną Old Boy`s Sokoła Pyrzyce. W ramach tej współpracy zawodnicy, samorządowcy, działacze i ich rodziny pochodzący z województwa zachodniopomorskiego mieli możliwość dwukrotnej wizyty w Ochotnicy Dolnej. Również zawodnicy i sympatycy Gorca Ochotnica dwukrotnie otrzymali zaproszenie do Pyrzyc i Szczecina. Współpraca ta była możliwa dzięki dużemu zaangażowaniu naszego rodaka – P. Andrzeja Udzieli, który z cała rodziną już od kilkunastu lat prowadzi swe biznesy w Szczecinie i okolicach.

W dalszej perspektywie Klub dążyć będzie do nawiązywania ścisłej współpracy z innymi klubami i stowarzyszeniami spoza naszej Gminy, spoza regionu, jak również z zagranicy, która to współpraca pozwoli budować nowe więzi i będzie okazją do promocji Klubu jak również całej Gminy Ochotnica Dolna.

W celu zapewnienia wymagań dotyczących prawidłowego rozwoju i bezpieczeństwa konieczne jest dbanie o infrastrukturę i podnoszenie jej standardów. Obecnie istnieje pilna potrzeba zmiany lokalizacji pomieszczeń szatni dla zawodników, gdyż te obecnie dostępne nie są funkcjonalne. Marzeniem wszystkich członków klubu jest wybudowanie profesjonalnego obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie boiska wraz z szatniami, pomieszczeniami klubowymi i technicznymi.  Plan ambitny, który wiąże się z aktywnym wkładem działaczy klubu i nieodzowną pomocą włodarzy naszej Gminy.

Wyzwaniem sportowym działaczy i zawodników pozostaje powrót drużyny seniorów do podhalańskiej klasy „A”. Posiadana infrastruktura, zaplecze szkoleniowe oraz zasób personalny daje nadzieję na rychłe spełnienie pokładanych oczekiwań, czego należy sobie życzyć w niedalekiej przyszłości.

Sponsorzy i Partnerzy:

Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej

Pieniński Bank Spółdzielczy w Krościenku nad Dunajcem

Dworek w Płoni – Łucja i Andrzej Udziela

P.B.U Dom-Bud Szczecin – Łucja i Andrzej Udziela

Eco.Geo.Invest – Anna i Krzysztof Ligęza

BC Progres – Bożena i Zbigniew Chlebek

Tartak Forenda – Maria i Paweł Forenda

PB ESBUD – Czesława i Stanisław Chryczyk

F.B MARKO – Marek Ostowski

P.B.I. Władysław Młynarczyk

Chrobak-Bud – Mariusz Chrobak

HITPOL Ochotnica – Kinga i Wojciech Rusnarczyk

D7 Studio – Dawid Ćwiertniewicz