• Kalwaria
  • Kościół
  • Wiejski Ośrodek Kultury
  • Apteka
  • Szkoła
  • Stary Ośrodek Zdrowia