• Urząd Gminy
  • Targowisko
  • os. Rola
  • os. Ligasy
  • Restauracja Och
  • Wiejski Ośrodek Kultury
  • Szkoła Podstawowa
  • os. Kudowe