Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy o możliwości pobrania harmonogramu wywozu odpadów komunalnych na 2024 rok (w załączeniu).

Ponadto, informujemy, iż stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r.  nie uległy zmianie i będą takie same jak w roku poprzednim, tj.:

  • 22,90 zł/mieszkańca/miesiąc od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, posiadających kompostownik,
  • 24,40 zł/mieszkańca/miesiąc od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieposiadających kompostownika,
  • Opłata ryczałtowa dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Ochotnica Dolna wynosi 206,00 zł/rok.

Właściciele nieruchomości, którzy złożyli w poprzednich latach deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a liczba mieszkańców nie uległa zmianie, nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji w 2024 r.

Nową deklarację zobowiązani są złożyć:

  • właściciele nieruchomości w których ilość mieszkańców uległa zmianie,
  • osoby, które prowadzą działalność gospodarczą,
  • właściciele nieruchomości, którzy wynajmują część mieszkania na cele rekreacyjno- wypoczynkowe

Łączę wyrazy szacunku, 

Tadeusz Królczyk

Wójt Gminy Ochotnica Dolna