Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że w dniu 28.11.2022 r., po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów komunalnych, Rada Gminy Ochotnica Dolna podjęła nową uchwałę w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

STAWKI NA 2023 ROK

22,90 zł/mieszkańca/miesiąc od właścicieli nieruchomości zamieszkałych posiadających kompostownik,

Jeśli gospodarstwo nie posiada kompostownika wówczas stawka jest wyższa o 1,50 zł/mieszkańca/miesiąc.

  • Opłata ryczałtowa dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Ochotnica Dolna będzie wynosić 206,00 zł/rok.
  • Mimo, że większość Gmin rezygnuje z obsługi podmiotów gospodarczych w ramach systemu odpadów komunalnych my postanowiliśmy utrzymać dotychczasowy system.

Cena za worek/pojemnik o pojemności:

120 l – 19,90 zł/miesiąc,

 240 l – 39,80 zł/miesiąc,

1100 l – 182,42 zł/miesiąc

  • Opłata dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a  w części nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) – nie dotyczy nieruchomości na których prowadzona jest działalność handlowa:
  • Opłata standardowa jak dla nieruchomości zamieszkałych
  • Opłata za m2 powierzchni lokalu wynosi: 0,90 zł

DEKLARACJE:

Informuję również, że właściciele nieruchomości, którzy złożyli w poprzednich latach deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a liczba mieszkańców nie uległa zmianie,  nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji w 2023 r.

Nową deklarację są zobowiązani złożyć:

– właściciele nieruchomości w których uległa zmianie ilość mieszkańców

–  osoby, które prowadzą działalność gospodarczą

– właściciele nieruchomości, którzy wynajmują część mieszkania na cele rekreacyjno- wypoczynkowe

Dziękuję wszystkim za 2022 r. i proszę o współpracę również w 2023 r.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt w tut.  Urzędzie Gminy, tel: 18 262 09 19

Łączę wyrazy szacunku, 

Tadeusz Królczyk

Wójt Gminy Ochotnica Dolna

Załączniki do pobrania