Urząd Gminy Ochotnica Dolna informuje, że opłatę skarbową można wnosić w formie przelewu na konto Urzędu Gminy:

Pieniński Bank Spółdzielczy

40 8817 0000 2001 0072 1501 0001

lub osobiście w Urzędzie Gminy pok. nr 103.