Orkiestra Dęta OSP w Ochotnicy Dolnej powstała w 1985 roku.

Bardzo dużą rolę w procesie powstania Orkiestry i jej późniejszej działalności odegrał  Emil Domałeczny ówczesny Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej. Dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu ze strony władz samorządowych Gminy Ochotnica Dolna, ówczesnego Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz sponsorów zakupiono instrumenty muzyczne, a także mundury.

Od momentu założenia Orkiestra prowadzona była przez kapelmistrza p. Stanisława Strączka. Pierwsze kroki Orkiestra stawia w 1987 r. biorąc udział w X Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trąbity” organizowanym w Nowym Sączu, zdobywając tam po raz pierwszy wyróżnienie.

Pierwszy większy sukces Orkiestra odnosi w 1989 roku, zdobywając I miejsce w grupie orkiestr OSP w XII Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Nowym Sączu. W roku 1990 Orkiestra pomyślnie przechodzi przez eliminacje rejonowe zorganizowane w Łącku i bierze udział w XIII Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trąbity ‘90” zajmując III miejsce. W tym też roku Orkiestra uczestniczy w Międzywojewódzkim Przeglądzie Orkiestr OSP w Busku – Zdroju, gdzie zajmuje V miejsce. Występ Orkiestry tak podoba się zgromadzonej publiczności, że jako jedyna z 17 orkiestr uczestniczących w tym przeglądzie bisuje oraz zdobywa nagrodę publiczności.

W 1994 roku Orkiestra odnosi kolejne sukcesy oraz dużo koncertuje poza terenem gminy. Zajmuje I miejsce w kategorii orkiestr OSP w XVII Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trąbity ‘94” w Nowym Sączu. Bierze również udział w Międzywojewódzkim Przeglądzie Orkiestr OSP w Wadowicach zajmując IV miejsce oraz zdobywa nagrodę Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Bielsku – Białej. Dwa razy koncertuje w Bazylice Mniejszej w Limanowej. Gra także w Kalwarii Zebrzydowskiej, na otwarciu Domu Strażaka w Czerncu oraz podczas uroczystości „Kwitnącej Jabłoni” w Łącku.

W 1997 roku Orkiestra pomaga w organizacji przyjęcia Ojca Świętego Jana Pawła II w Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej w dniu 7 czerwca w Ludźmierzu. Ponownie uczestniczy w Centralnych Dożynkach na Jasnej Górze grając podczas odprawianej wówczas Mszy Świętej. Bierze też udział w V Paradzie Orkiestr Dętych w Zakopanym organizowanej przez Podhalański Związek Gmin i Urząd Miasta Zakopane.

W 1999 r. Orkiestra ponownie jest zaproszona do uświetnienia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 16 czerwca w Starym Sączu, uczestniczy w oprawie muzycznej Mszy Świętej. Startuje w XXII Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trąbity” w Nowym Sączu zajmując III miejsce.

Rok 2000 jest wyjątkowym rokiem pod względem różnorodnych koncertów, w których bierze udział Orkiestra. W tym roku Orkiestra uczestniczy w II Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Murowanej Goślinie (miejscowość k. Poznania). Uczestniczy również w VIII Paradzie Orkiestr Dętych Podhalańskiego Związku Gmin, która tym razem odbywa się w Szaflarach. Orkiestra po raz pierwszy wraz z innymi strażackimi muzykami z całej Polski bierze udział w koncercie zorganizowanym z okazji osiemdziesiątych urodzin Jana Pawła II w Wadowicach.

W tym też roku Orkiestra bierze udział w ustanawianiu Rekordu Guinessa w ilości muzyków odgrywających Hejnał Mariacki na trąbach podczas imprezy „Hejnał na 1000 trąb i więcej” w dniu 11 czerwca w Krakowie.
Uczestniczy w Koncercie Jubileuszowym WARSZAWA 2000, otrzymując dyplom od Prezesa Zarządu Głównego Osp RP Waldemara Pawlaka za przygotowanie programu i udział w tym Koncercie.

Ostatnie sukcesy Orkiestry to zajęcie I miejsca w 2009 i 2010 roku w przeglądzie organizowanym w Nowym Targu dla orkiestr dętych z terenu powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego oraz III miejsca (2009r.) i wyróżnienia (2010r.) w Festiwalu „Echo Trąbity” w Nowym Sączu.

Orkiestra od samego początku istnienia czynnie włącza się w życie gminy. Koncertuje na jej terenie uświetniając różne imprezy. Żadna uroczystość państwowa, kościelna, strażacka czy też okolicznościowa nie odbywa się bez jej udziału. Ciągle poszerza teren koncertowania. Orkiestra rozwija się nieustannie, systematycznie wzbogaca swój repertuar o utwory ambitne, a równocześnie ciekawe muzycznie. W swoim repertuarze posiada utwory kościelne, patriotyczne, marszowe ale też i rozrywkowe.

Zajęcia muzyczne odbywają się we wtorek i piątek o godz. 20:00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej. Członkowie Orkiestry ćwiczą indywidualnie, a także w sekcjach oraz na próbach zbiorowych.
Kapelmistrzowie i instruktorzy Orkiestry Dętej:

Stanisław STRĄCZEK – kapelmistrz (1987 r. – 2001 r.)
Stanisław BANACH – instruktor (1987 r. – 1998 r.)
Andrzej TALAR – instruktor (1993 r. – 1998 r.)
Marek LIPIEŃ – instruktor (1994 r. – 1997 r.)
Andrzej FILAS – kapelmistrz (1998 r. – 2002 r.)
Leszek MIECZKOWSKI – kapelmistrz (2002 r. –2008r.).
Piotr MATUSIEWICZ – kapelmistrz (2008r. – do chwili obecnej).