Ochotnicza Straż Pożarna w Ochotnicy Dolnej powstała w 1928 roku przy miejscowej parafii. Pierwsi strażacy wywodzili się z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, które w 1927 r. założył proboszcz ks. Mikołaj Piechura, a następnie, od 1929 roku opiekował się nim ks. Jan Lipień. On też w 1929 roku poświęcił sztandar Stowarzyszenia. Materialnie wspierała strażaków miejscowa społeczność.

Początkowo Straż liczyła 11 członków, ale w miarę upływu lat wzrastała i ukonstytuowała się według ogólnie przyjętych przez straże zasad. Siedzibą ochotnickich strażaków był najpierw dom parafialny pw. św. Stanisława Kostki zwane wikarówką, a sprzęt gaśniczy stanowiły jedynie sikawki i drabiny. Do pożarów udawali się furmankami. Gdy w 1944 roku w czasie „Krwawej Wigilii” Niemcy spalili wiktorówkę, miejscem stacjonowania Straży został dom przy tzw.targowisku.

Od początku istnienia oprócz aktywności społecznej strażacy biorą udział także w uroczystościach kościelnych.

Kalendarium OSP Ochotnica Dolna:

1947 rok – strażacy otrzymali pierwszą motopompę

1962 rok – ze środków społecznych ufundowano sztandar

1968 – 1971 wybudowano obecną remizę, a dwa lata później zakupiono pierwszy samochód – żuk

1972 – 1983 – przy tutejszej remizie miała swój obóz szkoleniowy Szkoła Chorążych  Pożarnictw z Krakowa. Dzięki nim miejscowa Straż otrzymała dwa samochody bojowe

1980 rok- ks.Biskup Władysław Bobowski z Tarnowa, odprawił Mszę św. przed remizą i poświęcił tam figurę patrona strażaków s. Floriana. W księdze pamiątkowej napisał wtedy: „z serca błogosławię i dziękuję za możliwość przeżycia pięknej uroczystości religijno-patriotycznej”.

1983 rok – Jubileusz 50-lecia straży obchodzony był uroczyście, ale później niż przypadał (powinien być w 1978 r.)

1985 rok – przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochotnicy Dolnej powstała orkiestra dęta. Uświetniła ona m.in. Pielgrzymkę Jana Pawła II w 1997 roku do Ludźmierza oraz brała udział w centralnych uroczystościach dożynkowych na Jasnej Górze. Otrzymała i otrzymuje wiele wyróżnień i zaszczytów.

Od 2001 roku Straż Pożarna z Ochotnicy Dolnej należy do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Obecnie liczy 65 członków i posiada 3 samochody bojowe.

13 lipca 2003 rok  w ramach obchodu Jubileuszu 75 – lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej, proboszcz ks. Stanisław Wojcieszak dokonał poświęcenia nowego sztandaru.

24 maja 2008 roku OSP w Ochotnicy Dolnej świętowała 80-lecie istnienia, w ramach obchodów poświęcono samochód bojowy marki Mercedes-Benz, zakupiony ze środków z Urzędu Gminy, Sołectwa oraz wkładu własnego. Odbyło się również ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

31 lipca 2011 roku odbyła się uroczystość poświęcenia nowo wybudowanej Remizy Strażackiej OSP. Budowę remizy sfinansowały: Gmina Ochotnica Dolna, Sołectwo Ochotnica Dolna, Urząd Marszałkowski oraz środki własne OSP.

1 maja 2014 roku poświęcony został samochód pożarniczy średni Renault 4X4, 3000 litrów i lekki Nissan Navara 4X4. Samochody zakupione zostały ze środków pozyskanych ze Sołectwa oraz środków własnych OSP.

14 czerwca 2015 roku odbyły się obchody 30-lecia Orkiestry Dętej OSP w Ochotnicy Dolnej.

5 sierpnia 2018 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Ochotnicy Dolnej świętowała jubileusz 90-lecia.

Zarząd OSP Ochotnica Dolna

Prezes – Sławomir Gołdyn
V-ce prezes – Sławomir Barnaś
Naczelnik – Dariusz Tokarczyk
Z-ca Naczelnika – Rafał Urbaniak
Sekretarz – Krystian Chodniczak
Skarbnik – Andrzej Gołdyn

Stanisław Czajka
Jacek Duduś
Marek Jankowski

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Jarosław Dąbrowski

Andrzej Chlipała
Jan Duduś

Skład zarządu Gminnego

Prezes – Stanisław Noworolnik
V-ce prezes – Jan Kozielec
Komendant – Bogdan Wygrecki
Z-ca Komendanta – Rafał Urbaniak
Skarbnik – Stanisław Zabrzeski
Sekretarz – Dariusz Tokarczyk


Sławomir Gołdyn
Stanisław Chryczyk
Wiesław Kołaciak

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Sławomir Barnaś

Rafał Tokarczyk
Jan Gabryś

Dane teleadresowe

Adres

os. Dłubacze 173b
34-452 Ochotnica Dolna

E-mail

Telefon, fax

Web