Jednostka w Ochotnicy Górnej powstała w 1956 roku. Obecnie zrzesza 48 druhów, w tym 7 honorowych.

Początkowo strażacy z Ochotnicy Górnej do pożarów wyjeżdżali do pożarów konnym wozem. Z czasem powstała placówka terenowa na Ustrzyku. W latach 70. rozpoczęła się budowa obecnej remizy. Pierwszym samochodem ochotników był żuk, a potem kolejny, który służył do 2000 roku. W 2001 r. jednostka wzbogaciła się o duży samochód terenowy  Iveco, za jakiś czas pojawił się land rover.

W 2016 roku przy okazji 60- lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochotnicy Górnej Złotym Znakiem Związku OSP PR uhonorowany został druh Jan Wygrecki. Złote, srebrne i brązowe Odznaczenia Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: złote – Stanisław Jagieła, srebrne – Krzysztof Szlaga, Józef Urbaniak, Rafał Tokarczyk, Andrzej Jamiński i Zbigniew Piszczek, brązowe – Damian Chrobak, Bogdan Czajka oraz Henryk Koch.  Druhowie Stanisław Chryczyk, Ludwik Czajka, Bogdan Gorzkowski, Józef Szlaga oraz Jan Wygrecki odebrali Odznaki za Zasługi dla Gminy Ochotnica Dolna.

W 2021 roku w OSP Ochotnica Górna zrzeszonych było 48 strażaków, w tym 7 honorowych,  Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza liczyła z kolei 10 druhów.

OSP Ochotnica Górna została „Jednostką OSP Roku 2021” w plebiscycie „Gazety Krakowskiej”.

Zarząd OSP Ochotnicy Górnej:

Stanisław Chryczyk – prezes

Wiesław Kołaciak – wiceprezes – naczelnik

Damian Kołaciak – zastępca naczelnika

Andrzej Jamiński – sekretarz

Rafał Tokarczyk – skarbnik

Janusz Wygrecki – gospodarz

Zbigniew Piszczek – kronikarz

Henryk Koch – członek

Dane teleadresowe

Adres

os. Zawady 205b
34-453 Ochotnica Górna