OSP Tylmanowa powstała 19 lipca 1931 roku. Pierwszym prezesem był Włodzimierz Berski, ostatni przedwojenny dziedzic dóbr Tylmanowa.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tylmanowej została założona 19.07.1931 r. Założycielami byli: Włodzimierz Berski, ks. Marcin Rojek i nauczyciel Stefan Somogy. Pierwszym Prezesem został Włodzimierz Berski, a komendantem Jakub Kozielec. Siedzibą jednostki był drewniany barak w osiedlu Bliszcze, który nazwano „Posterunkiem Remizy”. Podstawowym wyposażeniem jednostki w początkowym okresie działalności pionierów pożarnictwa w Tylmanowej była pompa ręczna. W 1936 r. remizę przeniesiono na plac plebański i tam znajdowała się do 1965 r. Pierwsza motopompa spalinowa została zakupiona w 1947 r. i przez 37 lat do akcji była wożona wozem konnym.

W 1965 r. został wybudowany dom Gromadzki w osiedlu Kozielce, gdzie została przeniesiona remiza. Pierwszy samochód strażacki marki Żuk dzięki staraniom ówczesnego Komendanta Powiatowego pułkownika Kazimierza Cepucha jednostka otrzymała w 1984 r.

W 1995 r.  remiza została przeniesiona do budynku Cepelii ,,Pieniny” i po dzień dzisiejszy tutaj się znajduje.  Tu garażowane są samochody ratowniczo- gaśnicze, specjalistyczny sprzęt, tu znajduje się infrastruktura socjalna i szkoleniowa wykorzystywana przez strażaków.

Obecnie jednostka OSP Tylmanowa liczy 54 członków, w tym 4 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i 11 członków honorowych.

OSP Tylmanowa wyposażona jest w profesjonalny sprzęt niezbędny do ratowania mienia i życia ludzkiego. Jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Zarząd OSP Tylmanowa:

Prezes – Stanisław Noworolnik
Wiceprezes – Jan Kozielec
Naczelnik – Stanisław Zabrzeski
Z-ca Naczelnika – Kamil Chlebek
Skarbnik – Jan Gabryś
Gospodarz – Paweł Zbozień
Sekretarz – Piotr Zabrzeski
Komisja Rewizyjna
Antoni Piszczek
Szczepan Wolak
Krzysztof Zabrzeski

Dane kontaktowe

Adres

os. Zagonie 303A
34-451 Tylmanowa

E-mail

Telefon, fax

Web