Rada Gminy

Skład Rady 2018-2023

 

Przewodniczący Rady Gminy
Maciej Mikołajczyk

Zastępca Przewodniczącego Rady
Maria Chlipała-Gołdyn

 

Stanisław Faltyn

Jan Franczyk

Maria Głód

Tadeusz Hebda

Jan Jagieła

Robert Królczyk

Bożena Kuziel

Jacek Noworolnik

Irena Pawlik

Andrzej Runger

Barbara Udziela

Jerzy Udziela

Halina Ziemianek

 

Komisje:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy

 1. Andrzej Runger - przewodniczący
 2. Maria Głód
 3. Jan Jagieła
 4. Jacek Noworolnik
 5. Halina Ziemianek

Komisja Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy

 1. Bożena Kuziel - przewodniczący
 2. Stanisław Faltyn
 3. Maria Głód
 4. Irena Pawlik
 5. Jerzy Udziela

Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 1. Halina Ziemianek - przewodniczący
 2. Maria Chlipała–Gołdyn
 3. Jan Franczyk
 4. Robert Królczyk
 5. Barbara Udziela

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Gminy

 1. Barbara Udziela​ - przewodniczący
 2. Tadeusz Hebda
 3. Bożena Kuziel
 4. Irena Pawlik
 5. Andrzej Runger

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Maria Głód - przewodniczący
 2. Jan Jagieła
 3. Jacek Noworolnik
 4. Andrzej Runger
 5. Halina Ziemianek