Każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw

Każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw

Jak informuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Ogłoszono przetarg na Odbudowę dróg gminnych uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych w roku 2021

Ogłoszono przetarg na Odbudowę dróg gminnych uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych w roku 2021

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza do składania ofert na następujące Zadania inwestycyjne: 1. Odbudowa drogi gminnej 363890K Ochotnica Dolna - Osobie w km 0+000 - 0+695 oraz 0+745 do 0+920 położonej w Ochotnicy Dolnej, Gmina Ochotnica Dolna. 1. Rozbiórka płyt betonow

Czasowe zamknięcie drogi w os. Jurkowski Potok w Ochotnicy Górnej

Czasowe zamknięcie drogi w os. Jurkowski Potok w Ochotnicy Górnej

Wójt Gminy  informuje, że wystąpi czasowe zamknięcie drogi w os. Jurkowski Potok w Ochotnicy Górnej na czas prowadzonych robót drogowych polegających na układaniu nawierzchni asfaltowej w dniu  21 września 2021  w godz. od 7:00

Ogłoszenie o XLI/21 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - wideokonferencji

Ogłoszenie o XLI/21 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - wideokonferencji

Ochotnica Dolna, dnia 17.09.2021 r. AOK.0006.10.2021.JP. OGŁOSZENIE   Na podstawie  art. 29 ust. 5 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2003r. Nr 408, poz. 4295 z późn. zm.)  zawiadamiam, że w dniu 27 września 2021 r. (poniedziałek) o

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Tylmanowa

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Tylmanowa

Tylmanowa, dnia 16.09.2021 r.           SOŁTYS Sołectwa Tylmanowa AK.0021.4.2.2021.JP O G Ł O S Z E N I E   Uprzejmie informuję, że Zebranie Wiejskie Sołectwa Tylmanowa odbędzie się w dniu 26 września 2021 r. (niedziela) o

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna

A. Nazwa i adres jednostki Urząd Gminy Ochotnica, 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160 B. Określenie stanowiska: Stanowisko pracy ds. promocji i kultury. C. Wymagania związane ze stanowiskiem: Niezbędne: obywatelstwo polskie, innego kraju Unii Europejskiej lub innych

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza do składania ofert na: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w transporcie drogowym

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza do składania ofert na: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w transporcie drogowym

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza do składania ofert na: „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w transporcie drogowym na następujących liniach komunikacyjnych: Zadanie 1: Ochotnica Dolna (Ligasy) – Ochotnica Dolna (Urząd Gminy), Zadanie 2: Ochotn

Informacja Wójta Gminy w sprawie konsultacji projektu programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Informacja Wójta Gminy w sprawie konsultacji projektu programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 102/2021 Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 14 września 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku p

W Ochotnicy Górnej odbędą się pierwsze zawody Hard Enduro

W Ochotnicy Górnej odbędą się pierwsze zawody Hard Enduro

3 października br. w Ochotnicy Górnej odbędą się po raz pierwszy zawody Hard Enduro Ochotnica Rocky Hill. Start godz. 9.00. Z pewnością będzie to ogromne wyzwanie dla zawodników, aby pokonać trudne ochotnickie trasy.  JUNIOR – Amatorzy i licencjonowani zawodnicy,

Tylmanowa Enduro Race

Tylmanowa Enduro Race

18 września br. w Tylmanowej odbędą się zawody Tylmanowa Enduro Race. Start o godz. 8.00.  Uczestnicy będą mieli do pokonania około 60 km w górskim terenie, a więc na trasie będą liczne zjazdy i podjazdy.  Klasy: hobby, master, expert i pro oraz kobiety.  Zapraszam