Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza do składania ofert na: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w transporcie drogowym

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza do składania ofert na: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w transporcie drogowym

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza do składania ofert na: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w transporcie drogowym Znak sprawy: WU.7240.5.2022 Zapytanie ofertowe Zamawiający: Gmina Ochotnica Dolna Adres do korespondencji: Urząd Gminy Och

Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie; rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna w 2022 roku.

Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie; rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna w 2022 roku.

Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie; rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna w 2022 roku. Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 rok

INFORMACJA Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 17 stycznia 2022 roku

INFORMACJA Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 17 stycznia 2022 roku

INFORMACJA Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 17 stycznia 2022 roku Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że Zarządzeniem Nr 11/2022 z dnia 17 stycznia  2022 roku powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania pub

Gorce Ultra-Trail Winter 2022 już niebawem

Gorce Ultra-Trail Winter 2022 już niebawem

Jesteście zapisani na zimową edycję GUTa? Jest specjalna kategoria dla mieszkańców gminy Ochotnica Dolna. Gorce Ultra-Trail Winter wystartuje 26 lutego.  IV edycja zimowej odsłony biegu Gorce Ultra-Trail Winter 2022 odbędzie się w dniach 25-26 lutego. W tym roku na biegaczy czeka

Ogłoszono przetarg na:

Ogłoszono przetarg na: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Ochotnica Dolna”

Wójt Gminy Ochotnicy Dolna zaprasza do składanie ofert na postępowanie przetargowe pn: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Ochotnica Dolna" znak sprawy:  WZ. 271.3.1.2022     Szczegółowy opis przedmiotu zam&

Tradycja ochotnickiej muzyki przekazana zgodnie z jej duchem

Tradycja ochotnickiej muzyki przekazana zgodnie z jej duchem

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej zrealizował w 2021 r. zadanie pn. „Muzykowanie na góralskich nutach” dofinansowane z programu „Kultura ludowa i tradycja 2021”. Od kwietnia do grudnia ubiegłego roku w budynku WOK odbywały się warsztaty z nauki

Otwarcie naborów na wnioski o przyznanie pomocy w LGD Gorce-Pieniny

Otwarcie naborów na wnioski o przyznanie pomocy w LGD Gorce-Pieniny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” działająca na terenie gmin: Czorsztyn, Krościenko n/D, Ochotnica Dolna, Szczawnica informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w r

Spotkanie sprawozdawcze OSP w Ochotnicy Dolnej

Spotkanie sprawozdawcze OSP w Ochotnicy Dolnej

W sobotę 8 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochotnicy Dolnej. Przy okazji spotkania druhowie podsumowali 2021 rok. W zeszłym roku ze środków gminy Ochotnica Dolna strażacy z OSP w Ochotnicy Dolnej zakupili dwie bramy garażowe. Wydano n

Centrum Wsparcia i Rozwoju Rodziny – darmowy punkt konsultacyjny dla osób w kryzysie

Centrum Wsparcia i Rozwoju Rodziny – darmowy punkt konsultacyjny dla osób w kryzysie

Przypominamy, że w budynku dawnego Ośrodka Zdrowia w os. Kozielce w Tylmanowej, działa Centrum Wsparcia i Rozwoju Rodziny. Pomoc specjalistów oferowana w Centrum Wsparcia i Rozwoju Rodziny jest całkowicie bezpłatna. W CWiRR zatrudnieni są następujący specjaliści: Bartosz Poz