W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy

Od stycznia 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej realizuje nowe zadanie wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Wniosek o dodatek osłonowy należy złożyć w tutejszym Ośrodku  w godzinach: 8:00 do 16:00 od  poniedziałku d

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 4 stycznia 2022 roku

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 4 stycznia 2022 roku

Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy został wywieszony wykazy nieruchomości dotyczący działki ewid. nr. 6748/27 położonej w obrębie Ochotnica Dolna, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Obwieszczenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna we wsi Ochotnica Górna

Obwieszczenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna we wsi Ochotnica Górna

  Znak:PPOŚ.6722.2.2019.KJ Ochotnica Dolna 04.01.2022 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OCHOTNICA DOLNA WE WSI OCHOTNICA GÓRNA

Szanowni klienci korzystający z usług ZGK w Ochotnicy Dolnej

Szanowni klienci korzystający z usług ZGK w Ochotnicy Dolnej

Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzona została nowa taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ochotnica Dolna na okres 3 lat (tj. na lata 2022-2024), opracowana przez Zakład Gospo

Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie podaje do publicznej wiadomości informację o sporządzeniu projektu zmiany zarządzania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088, poł

Życzenia na Nowy 2022 Rok

Życzenia na Nowy 2022 Rok

Drodzy mieszkańcy Ochotnicy i Tylmanowej,  Dziękujemy Wam za 2021 rok i za współpracę, dzięki której zrealizowaliśmy bardzo wiele ważnych projektów dla naszej lokalnej społeczności. Z okazji nadchodzącego Nowego 2022 Roku składamy wszystkim najserdeczni

Transmisja XLV/21 sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna - 31 grudnia 2021

Transmisja XLV/21 sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna - 31 grudnia 2021

Transmisja rozpocznie się o godzinie 10:00    

Ogłoszono przetarg:

Ogłoszono przetarg: "Rewitalizacja w Gminie Ochotnica Dolna poprzez zagospodarowanie terenu dla stworzenia przestrzeni spotkań"

Wójt Gminy Ochotnicy Dolna zaprasza do składanie ofert na postępowanie przetargowe pn: "Rewitalizacja w Gminie Ochotnica Dolna poprzez zagospodarowanie terenu dla stworzenia przestrzeni spotkań" znak sprawy: WZ.271.1.16.2021 Prowadzone w trybie podstawowym w warianci

Zapraszamy na nową stronę internetową Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej

Zapraszamy na nową stronę internetową Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej

Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej zaprasza do korzystania z nowej strony internetowej, która znajduje się pod adresem www.woktylmanowa.pl. Do tej pory wszystkie ważne informacje z działalności kulturalnej jednostki były publikowane na profilu Facebook. Nowa strona ma przejrzysty u