Transmisja XLI/21 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - wideokonferencji

Transmisja XLI/21 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - wideokonferencji

  Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między

Utrudnienia w ruchu kołowym i możliwe czasowe zamknięcie drogi os. Jaszcze w Ochotnicy Górnej na czas prowadzonych robót drogowych

Utrudnienia w ruchu kołowym i możliwe czasowe zamknięcie drogi os. Jaszcze w Ochotnicy Górnej na czas prowadzonych robót drogowych

Wójt Gminy  informuje, że wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym i możliwe czasowe zamknięcie drogi *os. Jaszcze* (na odcinku w km 3+005 do 4+005) w Ochotnicy Górnej, na czas prowadzonych robót drogowych w dniach *27-09-2021 r.* (poniedziałek) do *29-09-2021 r.* (środ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje, że od października 2021 rusza kwalifikacja osób uprawnionych do otrzymania pomocy żywnościowej na  podprogram 2021r. z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje, że od października 2021 rusza kwalifikacja osób uprawnionych do otrzymania pomocy żywnościowej na podprogram 2021r. z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje, że od października 2021 rusza kwalifikacja osób uprawnionych do otrzymania pomocy żywnościowej na  podprogram 2021r. z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Fun

Ogłoszono przetarg na Odbudowę dróg gminnych uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych w roku 2021

Ogłoszono przetarg na Odbudowę dróg gminnych uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych w roku 2021

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza do składania ofert na następujące Zadania inwestycyjne: 1. Odbudowa drogi gminnej 363890K Ochotnica Dolna - Osobie w km 0+000 - 0+695 oraz 0+745 do 0+920 położonej w Ochotnicy Dolnej, Gmina Ochotnica Dolna. 1. Rozbiórka płyt betonow

Czasowe zamknięcie drogi w os. Jurkowski Potok w Ochotnicy Górnej

Czasowe zamknięcie drogi w os. Jurkowski Potok w Ochotnicy Górnej

Wójt Gminy  informuje, że wystąpi czasowe zamknięcie drogi w os. Jurkowski Potok w Ochotnicy Górnej na czas prowadzonych robót drogowych polegających na układaniu nawierzchni asfaltowej w dniu  21 września 2021  w godz. od 7:00

Ogłoszenie o XLI/21 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - wideokonferencji

Ogłoszenie o XLI/21 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - wideokonferencji

Ochotnica Dolna, dnia 17.09.2021 r. AOK.0006.10.2021.JP. OGŁOSZENIE   Na podstawie  art. 29 ust. 5 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2003r. Nr 408, poz. 4295 z późn. zm.)  zawiadamiam, że w dniu 27 września 2021 r. (poniedziałek) o

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Tylmanowa

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Tylmanowa

Tylmanowa, dnia 16.09.2021 r.           SOŁTYS Sołectwa Tylmanowa AK.0021.4.2.2021.JP O G Ł O S Z E N I E   Uprzejmie informuję, że Zebranie Wiejskie Sołectwa Tylmanowa odbędzie się w dniu 26 września 2021 r. (niedziela) o

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna

A. Nazwa i adres jednostki Urząd Gminy Ochotnica, 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160 B. Określenie stanowiska: Stanowisko pracy ds. promocji i kultury. C. Wymagania związane ze stanowiskiem: Niezbędne: obywatelstwo polskie, innego kraju Unii Europejskiej lub innych

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza do składania ofert na: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w transporcie drogowym

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza do składania ofert na: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w transporcie drogowym

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza do składania ofert na: „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w transporcie drogowym na następujących liniach komunikacyjnych: Zadanie 1: Ochotnica Dolna (Ligasy) – Ochotnica Dolna (Urząd Gminy), Zadanie 2: Ochotn

Informacja Wójta Gminy w sprawie konsultacji projektu programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Informacja Wójta Gminy w sprawie konsultacji projektu programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 102/2021 Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 14 września 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku p