Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami postępowania przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Znak: PPOŚ.6220.7.2021.KJ                                             &nbs

Ogłoszono przetarg na: Wywóz i unieszkodliwienie odpadów z oczyszczalni ścieków w Tylmanowej w 2022 roku

Ogłoszono przetarg na: Wywóz i unieszkodliwienie odpadów z oczyszczalni ścieków w Tylmanowej w 2022 roku

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji z art. 275 ust 1 Pzp, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich

Kalendarze Gminy Ochotnica Dolna na Nowy 2022 Rok

Kalendarze Gminy Ochotnica Dolna na Nowy 2022 Rok

Gmina Ochotnica Dolna przygotowała dwa kalendarze ścienne, którymi będziemy odmierzać dni, tygodnie i miesiące w Nowym 2022 Roku. Jeden z nich poświęcony jest unikatowej gorczańskiej przyrodzie, zachęca do aktywności i górskich wędrówek po pięknej Ochotnicy i Tylm

Konkurs kolęd i pastorałek w WOK w Tylmanowej

Konkurs kolęd i pastorałek w WOK w Tylmanowej

Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia tj. 20 grudnia w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej, jak co roku, odbył się konkurs kolęd i pastorałek. W konkursie udział wzięło 14 uczestników. W komisji zasiadali siostra Loretta, Lucyna Kozub i Stanisław Urbaniak. Wyniki: Kate

Muzykowali na góralskich nutach

Muzykowali na góralskich nutach

W niedzielę 19 grudnia w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej odbył się koncert „Muzykowanie na góralskich nutach”. Koncert stanowił podsumowanie dziewięciomiesięcznego cyklu szkoleniowego realizowanego w ramach projektu „Kultura ludowa i tradycyjna 2021

Ogłoszenie o XLV/21 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - wideokonferencji

Ogłoszenie o XLV/21 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - wideokonferencji

Ochotnica Dolna, dnia 28.12.2021 r. AOK.0006.14.2021.JP. OGŁOSZENIE Na podstawie  § 75 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2021r. poz. 2860) zawiadamiam, że w dniu 31 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 1000 odbędzie się XLV/21 nadzwyczajna sesja Rady

Podziękowania dla Kierownika WOK w Tylmanowej za wieloletnią pracę

Podziękowania dla Kierownika WOK w Tylmanowej za wieloletnią pracę

Hej górol, jo se górol, Hej górol z Tylmanowej. Wszystko zem już zrobił Teroz mom spokojnom głowe. Bartłomiej Ciesielka   W związku z przejściem na emeryturę Jana Ligasa Kierownika Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej, 22 grudnia Wójt Gm

Odbyła się promocja publikacji „Zioła w kuchni górali gorczańskich”

Odbyła się promocja publikacji „Zioła w kuchni górali gorczańskich”

W Gminie Ochotnica Dolna ukazała się kolejna publikacja kulinarna – trzecia z kolei - tym razem opowiadająca o ziołach rosnących na łąkach w Ochotnicy i Tylmanowej, które stanowią ważny składnik potraw i nadają im niepowtarzalnego smaku. 22 grudnia, w Wiejskim Ośrodku Kul

77. rocznica ostatniego lotu Liberatora w Gorcach

77. rocznica ostatniego lotu Liberatora w Gorcach

W niedzielę 19 grudnia mieszkańcy Ochotnicy Górnej oraz przybyli goście uczcili 77. rocznicę katastrofy Liberatora California Rocket w Gorcach. Wydarzenie rozpoczęła msza święta w intencji lotników alianckich walczących o niepodległość Polski sprawowana w kościele parafial